سلسه مراتب نیازهای انسان (هرم مازلو)

نیاز های انسان طبق نظر روانشاسا یه ساختار هرمی داره، و هر سطح از این هرم پیش نیاز طبقه بالاتره، یعنی تا نیاز های سطح های پایینی فراهم نشه نیازهای سطح های بالاتر احساس نمیشه. این هرم اولین بار توسط آبراهام مزلو پیشنهاد شده.

MaslowsHierarchyOfNeeds.svg

در زیر هرم، طبقه اول، نیاز های اساسیه جسم فیزیکی ماست، مثل نیاز به آب، غذا، هوا، پوشاک و سقف بالاسر. وقتی این نیاز ها تا حدودی تامین شد انسان سری نیاز های سطح بالاتری رو حس میکنه که مربوط به امنیت میشن مثل امنیت فردی، امنیت مالی و سلامتی جسم و روح، وقتی این نیاز ها هم تا حدودی بر آورده شدن نیاز به تعلق داشتن و دوست داشتن در انسان اهمیت پیدا میکنه، رفاقت، روابط عاطفی و نیاز به تشکیل خانواده از نیاز های این سطح هستند. بعد از اون نیاز به عزت نفس برای انسان مهم میشه و انسان به دنبال چیزهایی مثل محبوبیت، اعتماد به نفس، کسب احترام از دیگران میوفته. این دسته از نیاز ها باز به دو نوع هستند: نوع پایینی که به دیگران مربوط میشه مثل نیاز به احترام، نیاز به توجه، شهرت، محبوبیت، مقام و رتبه  و نوع بالایی که به چالش های انسان با نفس خودش مربوط میشه مثل نیاز به آزادی، استقلال، اعتماد به نفس، احترام به خویشتن.

در بالای هرم نیاز به شکوفایی شخصی وجود داره، این که انسان استعداد های خودشو کشف کنه، پتانسیل خودشو کشف کنه و اونو به واقعیت تبدیل کنه.